Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2015

achiku
5792 c6e3 500
Reposted fromVegelus Vegelus
achiku
5795 e9ac 500
Reposted fromfoods foods
achiku
5797 abd6
Reposted fromEkran Ekran
achiku
5829 cf31
Reposted fromEkran Ekran
achiku
5830 013b
Reposted fromBoomGifs BoomGifs
achiku
5837 9664 500
Reposted fromkanikani kanikani
achiku
5889 dc9d 500
Reposted fromadamkrk adamkrk
achiku
Nie interesują mnie pozorne relacje, pozór kontaktów i samozachwyt, że jesteśmy en vogue, trendy, w głównym nurcie. Nie jesteśmy. Jesteśmy w dupie. Jeśli pani nie usiądzie i nie będzie mogła porozmawiać ze swoimi bliskimi normalnie, to jest pani w dupie, za przeproszeniem. I siedem tysięcy znajomych na Facebooku nic tu nie pomoże.

Normalnie, czyli jak?

- Bez porównywania się, jak na tych profilach, bez poczucia wyższości. Odkryć się, wystawić swoje czułe miejsca i mieć świadomość, że nikt nam nie włoży w nie palucha i nie wykorzysta naszej słabości przeciwko nam. Prawdziwa rozmowa daje poczucie bezpieczeństwa i zmierza do porozumienia (...)
— Robert Więckiewicz, http://m.wyborcza.pl/wyborcza/1,105406,10471844,Wieckiewicz__Zaden_facet_nie_jest_monogamista.html
Reposted fromzielono zielono
achiku
5949 482c
Reposted fromadamkrk adamkrk
achiku
5950 6280 500
Reposted fromadamkrk adamkrk
achiku
5954 faca 500
Reposted fromadamkrk adamkrk
achiku
5959 d184 500
Reposted fromadamkrk adamkrk
achiku
5956 3e7b 500
Reposted fromadamkrk adamkrk
achiku
5961 197d 500
Reposted fromzielono zielono

July 02 2015

achiku
FREE DELIVERY ON ALL ORDERS, FREE WORLDWIDE SHIPPING --> http://www.bloodtightapparel.com
vegan tees, bags, hats

Reposted fromveganvegetarian veganvegetarian
achiku
6350 c7da
Reposted fromaamu aamu
achiku
Dress of the Phoenix
Reposted fromPsaiko Psaiko
achiku
Reposted fromshakeme shakeme
achiku
6519 c42f 500
na na na na na na batman
Reposted frompankamien pankamien
achiku
6523 0efc 500
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl